Nieuw adres per 1 februari 2019

Beoogd minister en staatssecretaris IenM bekend

Beoogd minister en staatssecretaris IenM bekend

Naar het zich laat aanzien wordt Cora van Nieuwenhuizen de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en zal Stientje van Veldhoven op dat departement staatssecretaris worden. Daarmee zijn zij de beoogde opvolgers van Melanie Schultz van Haegen en Sharon Dijksma. 

Het taxibeleid van de Rijksoverheid valt onder het ministerie van IenM, waarbij in het kabinet Rutte II met name de staatssecretaris zich met dat beleid bezighield. Sharon Dijksma zal worden opgevolgd door Stientje van Veldhoven. D66-leider Alexander Pechtold meldt haar kandidatuur op zijn Facebook-pagina. Van Veldhoven leerde de politieke arena in het Europees Parlement kennen. Na een aantal jaren bij het ministerie voor Economische Zaken werd ze diplomate in Brussel, waar ze voor Nederland onderhandelde over Europese wetgeving.

Bij de Europese Commissie werkte Van Veldhoven een aantal jaren aan het versterken van het Europese onderzoeksbeleid, waarna ze als leidinggevende terugkeerde bij Economische Zaken. In 2010 werd ze verkozen tot Tweede Kamerlid voor D66, een functie die ze tot op heden vervult. In die rol heeft ze zich met name beziggehouden met energie en klimaat, gaswinning en de circulaire economie.

Alle bestuurslagen

Cora van Nieuwenhuizen is naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Daarmee blijft het ministerschap op dit departement in handen van de VVD. De politica zit sinds 1 juli 2014 voor deze partij in het Europees Parlement en was als gedeputeerde voor de provincie Brabant onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Havenschap Moerdijk. Eerder was ze ook al enkele jaren Tweede Kamerlid voor de VVD.

Het ministerschap is ongeveer de enige politiek bestuurlijke positie die Van Nieuwenhuizen nog niet heeft ingevuld. Daarover schrijft ze op haar website: “Voor zover ik weet, ben ik de enige Nederlandse Europarlementariër die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees. Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden, maar ik vind het een fantastisch beroep en het is een groot voorrecht dat ik dit al zo lang mag doen.”

In aanloop naar hun definitieve aanstelling worden Van Nieuwenhuizen, Van Veldhoven en de andere beoogde bewindslieden van Rutte-III gescreend.

Stientje van Veldhoven

Bron: TaxiPro