Bestax vraagt eigen faillissement aan

Bestax vraagt eigen faillissement aan

Taxibedrijf Bestax uit Amersfoort heeft het eigen faillissement aangevraagd. Het bedrijf was al enkele jaren noodlijdend door de scherpe tarieven in het doelgroepenvervoer en het verliezen van enkele grote aanbestedingen. Door nu deze stap te zetten, heeft Vervoersbedrijf Besseling goede hoop dat de andere bedrijfsonderdelen kunnen voortbestaan.

Het bedrijf komt zelf met een verklaring over de aanvraag van het eigen bankroet. “Al eerder besloot Bestax niet langer tegen ongezonde tarieven het leerlingenvervoer uit te willen voeren. De hoge eisen vanuit gemeenten en ouders enerzijds en de onder druk staande tarieven anderzijds, zorgden ervoor dat het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren zeer verliesgevend was. Deze verliezen hebben de financiële reserves van Bestax zwaar aangetast.”

Door deze ontwikkelingen zagen de eigenaren geen andere oplossing meer dan via het faillissement van Bestax aan te vragen. In 2015 waren er nog 300 medewerkers en ruim 170 voertuigen. De afgelopen jaren werden er enkele grote aanbestedingen verloren. Bestax geeft aan zo goedkoop mogelijk te hebben ingeschreven, maar dat aanbestedingen onder de kostprijs aan andere partijen werden gegund.

Ziekteverzuim tot recordhoogte

“Doordat de afbouw van personeel en wagenpark niet altijd per direct gerealiseerd konden worden, bleven de kosten te hoog. Anderzijds kon door het wegvallen  grote opdrachten de planning van overblijvende ritten, personeel en wagenpark  minder efficiënt gedaan worden.”

Een ander probleem is volgens Bestax de uitwerking van de OPOV-regeling, waarbij aan 75 procent van het personeel een baanaanbod wordt gedaan. Hierdoor zouden de zieke werknemers bij Bestax als oude vervoerder zijn achtergebleven. “In de laatste jaren is het ziekteverzuim bij Bestax op deze wijze tot een recordhoogte van 10 procent gestegen. Deze kosten drukken zwaar op de toch al zo lage winstmarges van de taxisector.”

Salaris via UWV

De familie Besseling heeft zo lang mogelijk geprobeerd Bestax draaiende houden maar zag uiteindelijk geen andere uitweg dan Bestax failliet te laten verklaren. “Helaas is er financieel geen ruimte meer om Bestax door te laten gaan. Daarom moest het faillissement aangevraagd worden. Het UWV neemt de salarisverplichtingen van Bestax over, zodat de 150 personeelsleden alsnog hun salaris ontvangen.”

De werkzaamheden van Bestax worden vooralsnog voortgezet. De komende tijd moet uitwijzen of er een overname zal plaatsvinden of dat Bestax volledig wordt beëindigd. Door het taxibedrijf los te laten hoopt vervoersbedrijf Besseling zijn activiteiten op het gebied van touringcar, koeriersdiensten en de onderhoudsgarage op gezonde wijze voort te kunnen zetten. De verliezen van Bestax hebben ook hun weerslag op de cashflow van deze afdelingen gehad.

“Maar door nu alle aandacht op de andere afdelingen te leggen, zijn we ervan overtuigd dat we de continuïteit van deze werkmaatschappijen veilig kunnen stellen,” aldus de familie Besseling.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

/* <![CDATA[ */
function mnl_recaptcha_callback_44179b13(token)
{
jQuery.post ('https://www.taxipro.nl/wp-content/plugins/mobzNewsletter/signup.php', { 'token' : token }, function (data)
{
if ('string' === typeof data)
{
if (data.indexOf ('https://') === 0)
{
jQuery ('#mnl-form-44179b13').prop ('action', data).submit ();
} else {
jQuery ('#mnl-form-44179b13 button.submit').removeClass ('working').prop ('disabled', false)
}
}
});
}
jQuery (function ()
{
jQuery ('#mnl-form-44179b13 input').on ('keydown', function (event)
{
if (event.which == 13)
{
event.preventDefault ();
jQuery ('#mnl-form-44179b13 button.submit').get (0).click ();
}
});
jQuery ('#mnl-form-44179b13 button.submit').on ('click', function (event)
{
var $self = jQuery (this);
var inp = jQuery ('#mnl-form-44179b13 input[type=email]').get (0);
var valid = /[^@]+@w+.w+/.test (inp.value);
if ('checkValidity' in inp) valid = inp.checkValidity ();
if (!valid || $self.hasClass ('working'))
{
event.stopImmediatePropagation ();
event.stopPropagation ();
event.preventDefault ();
return false;
}
$self.addClass ('working').prop ('disabled', true);
});
});
/* ]]> */

.mc_submit .submit:disabled { background: #CCC; }
.grecaptcha-badge { display: none; }

Bron: TaxiPro