Nieuw adres per 1 februari 2019

Btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent

Btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent en dit nieuwe tarief gaat dus ook gelden voor personenvervoer. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van kabinet Rutte-III. Ook komt er ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer.

De verhoging van het lage btw-tarief staat niet op zichzelf. Voor het nieuwe kabinet maakt deze maatregel onderdeel uit van een hervorming van het belastingstelsel. Door deze ingrepen moeten alle inkomensgroepen erop vooruit gaan. De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt onder meer gevonden door een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Ook word de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt te verlagen naar het basistarief.

Ongewenste verhoging

Brancheorganisatie KNV is niet al te blij met de btw-verhoging. “KNV heeft er begrip voor dat de lastenverlichting deels wordt gefinancierd met verhoging van het lage btw-tarief. Dit leidt evenwel tot een ongewenste verhoging van de tarieven van duurzaam OV en taxivervoer.”

Het nieuwe kabinet heeft in zijn regeerakkoord een uitgebreide paragraaf over mobiliteit opgenomen. “We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer kunnen aanbieden”, verwijst Rutte-III naar Mobility as a Service. “Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.”

Bron: TaxiPro