Dit verandert er per 6 december aan de zorgvervoerprotocollen

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft KNV Zorgvervoer en Taxi samen met de vakbonden de zorgvervoerprotocollen onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen, met name in het sectorprotocol zorgvervoer voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.
De brancheorganisatie heeft ook contact opgenomen met het ministerie van VWS en enkele ketenpartners. De grootste wijziging die hieruit is voortgekomen zit in het protocol voor het leerlingenvervoer tot en met zeventien jaar. Alle leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs worden namelijk verzocht om een niet-medisch mondkapje te dragen in het vervoer. Voorheen gold dit verzoek niet voor leerlingen onder de dertien jaar.

Verschil met advies op school

Dit verschilt enigszins van het advies voor wat betreft het dragen van mondkapjes op school. Daar moeten namelijk alleen leerlingen vanaf groep zes een mondkapje dragen. Toch hebben de partners ervoor gekozen dat om de regels voor alle leerlingen gelijk te stellen, omdat zij menen dat op deze wijze de veiligheid van de leerlingen én de chauffeurs het beste is gediend. Daarnaast is het vaak praktisch gezien onmogelijk voor vervoerders en chauffeurs om precies te bepalen in welke groep een bepaalde leerling zit.

Voor leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, gelden de gebruikelijke uitzonderingen. Aangezien deze maatregel mogelijk enige voorbereidingstijd vraagt bij vervoerders, opdrachtgevers en ouders van kinderen, is ervoor gekozen om de aanpassing pas maandag 6 december in te laten gaan.

Anderhalve meter en strenger snottebellenbeleid

Verder zijn de protocollen gewijzigd op het gebied van de anderhalvemetermaatregel. Deze maatregel was geformuleerd als een dringend advies, maar is inmiddels weer de regel. Voor vervoerders is dat met name van belang op de bedrijfslocaties. In de voertuigen zelf bestaat deze afstandsplicht niet. Verder is het ‘snottebellenbeleid’ aangepast conform de richtlijnen van het RIVM. Dit komt erop neer dat vier- tot twaalfjarigen zelfs bij lichte verkoudheidsklachten niet meer mogen worden vervoerd.

De gewijzigde protocollen zijn hier te vinden.

Lees ook:

The post Dit verandert er per 6 december aan de zorgvervoerprotocollen first appeared on TaxiPro.

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.