Dit zijn de genomineerden voor de Taxi Innovatie Prijs 2020

De Babbelbus van A-Tax de Vries, de op rijgedrag en schade gebaseerde verzekering Traksi en de Telegram Bot Dispatch voor eerlijke ritverdeling: dat zijn de drie genomineerden voor de Taxi Innovatie Prijs 2020. De komende week kan er gestemd worden en de winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens Taxi Expo in Houten.
De prijs wordt voor het vierde jaar op rij uitgereikt. Het gaat om de volgende genomineerden:

Bezoek aan verpleeghuizen

Met de Babbelbus speelde A-Tax de Vries Personenvervoer in op een nieuwe behoefte. Het idee werd gebaseerd op de boxen waarmee mensen in coronatijd toch veilig hun familieleden in verpleeghuizen kon bezoeken. De Babbelbus werd daar de mobiele variant van en was een tijdlang zeer populair. Hoewel het voertuig nu niet meer in deze vorm wordt gebruikt, blijft het een opmerkelijk voorbeeld van innovatie in het zorgvervoer.

Verzekeringspremie op maat

Daar is ook al tijden behoefte aan als het om taxiverzekeringen gaat. Deze worden steeds schaarser en de premies steeds hoger. Een groot deel van de sector wil niet meer boeten voor het roekeloze rijgedrag van de minderheid en vraagt om maatwerk. Dat biedt Traksi, dat de premie baseert op rijgedrag en schade. Er wordt unieke technologie gebruikt om het rijgedrag van de taxichauffeur te monitoren en voorspellen en de premie wordt maandelijks aangepast.

Zonder centralisten

Taxi Direct ontwikkelde een applicatie voor de berichtendienst Telegram, waar veel taxichauffeurs gebruik van maken. De Telegram-bot kijkt naar wie in een berichtengroep het dichtste bij de ophaallocatie van een bestelde rit is. Diegene krijgt dan de rit en ontvangt alle relevantie informatie in een privé-bericht. Op deze manier willen de chauffeurs zonder centralisten kunnen werken en het werk eerlijk kunnen verdelen. Omdat er een koppeling met gegevens van onder meer RDW en KvK wordt gemaakt, kunnen gegevens van aangesloten chauffeurs makkelijk worden gecontroleerd bij aanmelding.

Stemmen op je favoriet kan nog tot en met maandag 5 oktober. De winnaar wordt later die week bekendgemaakt tijdens Taxi Expo 2020. Deelname aan dat evenement is in de meeste gevallen gratis.

The post Dit zijn de genomineerden voor de Taxi Innovatie Prijs 2020 first appeared on TaxiPro.