FNV wil 3{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} loonsverhoging taxichauffeurs bij nieuwe cao

FNV wil 3{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} loonsverhoging taxichauffeurs bij nieuwe cao

Vakbond FNV zet in op 3{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} loonsverhoging in de nieuwe CAO Taxivervoer. Verder eist de bond dat standplaatsen van chauffeurs voortaan in het arbeidscontract opgenomen worden, om gesjoemel hiermee te voorkomen. Ook moet er een einde komen aan de grote onzekerheid bij gewerkte uren; werkgevers moeten een soort dienstenvenster instellen. Als een chauffeur daarbuiten opgeroepen wordt, geldt een toeslag. 

De onderhandelingen voor een nieuwe Taxi Cao starten volgende week tussen FNV, CNV en KNV. De huidige cao loopt af per 1 juli 2016, FNV wil die met één jaar verlengen onder de onderstaande voorwaarden.

Roosters

Volgens de vakbonden is tegenwoordig de balans tussen werk en privé voor taxichauffeurs in loondienst sterk uit balans. De wet geeft aan dat 28 dagen van tevoren een medewerker moet weten welke dagen hij of zij vrij is en 4 dagen van tevoren dienen de tijden bekend te zijn.

“In de praktijk werken in de taxisector vele mensen zonder rooster. Zij hebben geen idee wanneer ze moeten werken, worden pas ’s avonds laat of de werkdag zelf op de hoogte gesteld van hun begintijd, de eindtijd is dan vaak nog niet eens duidelijk”, zegt FNV-onderhandelaar Minke Jansma.

Beschikbaarheidstijd

“Bovenop de contracturen kan een bandbreedte aan beschikbaarheidstijd worden ingepland. Ook deze bandbreedte dient ingeroosterd te zijn. Het percentage aan beschikbaarheidstijd wordt per week berekend en is maximaal 25{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} van het aantal contracturen. Als de werknemer buiten de dienstenvensters ingezet wordt dan dient een flextoeslag betaald te worden. Ons voorstel is 25{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} van het totale brutoloon als toeslag.”

Ook moet een pauze voortaan écht een pauze zijn, vindt de vakbond. Want vanwege de economisch moeilijke tijd in de branche proberen werkgevers tegenwoordig proberen zoveel mogelijk alleen ‘rijdende wielen’ uit te betalen. Pauze wordt vooral gebruikt gaten in de rittenbak op te vullen, in plaats dat chauffeurs kunnen uitrusten. Daarom eist FNV dat pauze voortaan alleen nog maar worden opgelegd wanneer de chauffeur het voertuig kan verlaten, en wanneer er koffie- en toiletfaciliteiten zijn. Wanneer werkgevers de plaatselijke McDonalds aanwijzen als pauzeplaats, dan moeten de kosten voor de koffie en het toilet gedeclareerd kunnen worden.

Standplaats

Verder moet volgens FNV afgesproken worden dat de arbeidstijd aanvangt op de standplaats van de chauffeur en daar ook eindigt. Om te voorkomen dat werkgevers het eerste ophaaladres aanwijzen als standplaats, moet die vastgelegd worden in het arbeidscontract.

Er zijn twee standplaatsen mogelijk volgens FNV. De KVK-geregistreerde vestiging van het taxibedrijf. De feitelijke vestiging dient in ieder geval te omvatten: een gebouw, toiletfaciliteiten, parkeerruimte voor de voertuigen en een pauzeruimte. De enige andere mogelijkheid is het woonadres van de werknemer.

Boordcomputer Taxi

Verder wil de vakbond af van het huidige stelsel met normeringen. Want door de komst van de Boordcomputer Taxi zou dat niet meer nodig zijn, arbeidstijd is eenvoudig te registeren via het apparaat. Normering zou zelfs onnodig verwarrend werken, vindt FNV. “Daarnaast constateren we dat er gedurende het jaar vele wisselingen in routes plaatsvinden, waardoor een normering al snel niet meer kloppend is”, aldus Jansma. Ook de regeling over MUP-krachten kunnen wat de vakbond betreft uit de cao verwijderd worden. Die moeten omgezet worden naar reguliere parttimers of oproepkrachten.

De OPOV-regeling wordt, met name door de transitievergoeding, tegenwoordig zoveel mogelijk omzeild door taxibedrijven. Want als je via OPOV iemand met 30 dienstjaren binnen krijgt, loopt de nieuwe taxiwerkgever het risico straks de volle transitievergoeding op te moeten hoesten. Daarom wil FNV een soort ‘transitiefonds’ voor de taxibranche, waarin gezamenlijk wordt gespaard voor deze vergoedingen.

OPOV

Maar ook aan OPOV zelf moet gesleuteld worden, vindt FNV. Van de bond hoeft OPOV alleen nog maar te gelden voor werknemers die voor meer dan 50{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} van hun arbeidsomvang betrokken zijn bij het vervoerscontract. Met dien verstande, dat de overgang geschiedt op basis van het gemiddeld aantal uren gewerkt in de laatste 6 maanden.

Als iemand die in aanmerking komt voor de overgang om moverende redenen afziet van een arbeidsovereenkomst, dan dient de opvolgende werkgever de volgende op de lijst een arbeidsovereenkomst aan te bieden conform voorwaarden teneinde te komen tot 75{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} personeelsovergang.

15{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} inlenen

Ook wil FNV de berekening van de 15{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} inleen voortaan op KVK-vestigingsniveau plaatsvindt. Per BV, niet per concern. Ook moeten de inleners voortaan onder de CAO Taxivervoer vallen, zo wenst FNV.

Om te voorkomen dat taxibedrijven straks massaal gebruik gaan maken van zzp-chauffeurs, moet er een eis van dienstbetrekking gaan gelden in de cao, aldus FNV. Als een taxibedrijf dan een zzp’er in wil schakelen, moet hij een eigen taxi-ondernemersvergunning hebben. En niet iemand die als losse zzp’er chauffeursdiensten aanbiedt.

Bekijk de volledige voorstellenbrief van FNV.

Bart Pals

Lees maandag de voorstellenbrief van CNV Vakmensen voor de nieuwe taxi cao!

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.