‘Forse kostenstijging taxivervoer door afschaffen BPM-teruggave’

De NEA-index, het jaarlijkse overzicht van kostenontwikkelingen voor taxivervoer, zal substantieel stijgen door de afschaffing van de BPM-teruggave voor taxi’s. Dat stelt Henk van Gelderen, directeur van Sociaal Fonds Taxi, dat de index jaarlijks laat samenstellen door Panteia.

Ook dit jaar zal pas medio oktober meer bekend worden over de kostenontwikkelingen voor het taxivervoer in Nederland. Gegevens die daarvoor nodig zijn, waaronder de jaarlijkse begroting van de Rijksoverheid, zijn nu nog niet bekend. Wel staat vast dat per 1 januari 2020 de BPM-teruggave op taxivoertuigen wordt afgeschaft. Afhankelijk van het voertuig valt daarmee een voordeel van duizenden tot tienduizenden euro’s op de aanschaf van nieuwe taxi’s weg.

Nog geen exacte percentages

Dat baart de sector uiteraard zorgen en men wacht met spanning af wat de daadwerkelijke effecten zullen zijn. “Het is nog niet mogelijk om exacte getallen te noemen, simpelweg omdat een deel van de gegevens waarop de NEA-index wordt gebaseerd nog niet beschikbaar is”, vertelt Henk van Gelderen namens Sociaal Fonds Taxi. “Maar ik kan nu al wel zeggen dat de index substantieel zal stijgen door het afschaffen van de BPM-teruggaveregeling.”

“We kunnen nog niet over exacte percentages praten, ik kan alleen aangeven dat het effect van de afschaffing van de BPM-teruggave qua procenten niet in de dubbele cijfers zal gaan lopen. Door de afschaffing krijgen taxiondernemers met hogere afschrijvingskosten te maken. Die zullen, samen met andere gegevens over bijvoorbeeld sociale lasten, verzekeringen en brandstofkosten, leiden tot de uiteindelijke NEA-index. En die zal flink hoger uitvallen dan vorig jaar, zoveel is zeker.”

Taxisector is tegen

Met het afschaffen van de BPM-teruggave wil de regering de taxisector stimuleren om sneller over te stappen op uitstootvrije voertuigen. De BPM-teruggave kan namelijk duizenden tot tienduizenden euro’s belopen. Zeker voor de zwaardere taxibussen in het doelgroepenvervoer loopt dit snel op. Voor taxibusjes met weinig of geen uitstoot is er sprake van weinig of geen BPM. 

De taxisector zelf is (nu nog) tegen de maatregel, omdat de verwachting is dat het vervoer hierdoor veel duurder wordt en er tegelijk met name in (rolstoel)taxibusjes nog een heel beperkt aanbod in uitstootvrije voertuigen is. Bovendien is het aandeel van zorg- en straattaxivervoer op het totale vervoer in Nederland beperkt, waardoor het effect van de maatregel minimaal zou zijn. Ondanks stevig verzet vanuit de branche werd er eind vorig jaar definitief ingestemd met het afschaffen van de BPM-teruggave op taxi’s per 1 januari 2020.

Lees ook: