Nieuw adres per 1 februari 2019

Gemeenten treden op tegen problemen met Valleihopper

Gemeenten treden op tegen problemen met Valleihopper

Taxibedrijf Noot neemt de regie op de uitvoering van het leerlingenvervoer met de Valleihopper over van regiecentrale Transvision. Dit moet een flinke verbetering van leerlingenvervoer op de Valleihopper bewerkstelligen, hopen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Sinds afgelopen maandag wordt het vervoer geteisterd door problemen op het gebied van stiptheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Op 21 augustus is het leerlingenvervoer van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Wageningen overgegaan naar de Valleihopper. Al snel bleek het niet goed te gaan en deel van de kinderen kwam te laat op school of moest thuis blijven. Uiteindelijk schoot zelfs Gomes, de lokale taxidienst die jarenlang het leerlingenvervoer hier heeft verzorgd, te hulp.

Tijdelijke maatregel

Vanwege die problemen is donderdag besloten om de stekker uit de centrale planning te trekken en de verantwoordelijk bij Noot te leggen. De gemeente Barneveld laat weten dat het gaat om een tijdelijke maatregel.”De uitgangspunten die in onze regio zijn gekozen voor de basismobiliteit, waaronder het leerlingenvervoer, blijven van kracht”, aldus de gemeente.

Maar eerst moet er gewerkt worden aan een stabiele en betrouwbare situatie tussen de vervoerders en de regiecentrale van de Valleihopper. Bij het vervoer zijn nu Transvision, Noot en taxibedrijven Munckhof en Van Driel betrokken. “In september volgt er een evaluatie van de problemen, met daarbij welke maatregelen er verder genomen gaan worden.” De partijen in de Valleihopper hebben al excuses aangeboden voor alle overlast.

Overstap nieuwe vervoerder

De problemen kwamen meteen de eerste dag aan het licht, waarna maandagavond meteen overlegd werd door wethouders van de gemeenten en de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vervoer. “De overstap naar een andere vervoerder gaat gepaard met veel veranderingen voor alle betrokken partijen. Andere routes, taxibusjes en ook andere chauffeurs. Daar hoort natuurlijk een periode van gewenning bij. Maar het feit dat een aantal kinderen niet (op tijd) naar school kan is onacceptabel”, stelde de gemeente Ede na dat overleg.

Na dit overleg was er wel degelijk verbetering zichtbaar, maar bij lange na niet voldoende. Om die reden werd er woensdagavond opnieuw overlegd over maatregelen. De regiecentrale en de drie vervoerders stelden daarop voor om de regie te beleggen bij één vervoerder, namelijk de firma Noot.

Bron: TaxiPro