Nieuw adres per 1 februari 2019

‘Innovatie in doelgroepenvervoer is hard nodig’

‘Innovatie in doelgroepenvervoer is hard nodig’

De huidige manier van aanbesteden is achterhaald; innovatie is broodnodig en vraagt om slimme samenwerking. Dat is één van de conclusies van een informatiebijeenkomst die de gemeente Amsterdam onlangs hield met partijen uit het doelgroepenvervoer. De markt wil ook onder meer dat er minder wordt aanbesteed op prijs en veel meer op kwaliteit.

Ongeveer 25 mensen uit de wereld van het doelgroepenvervoer wisselden bij die gelegenheid met de gemeente Amsterdam van gedachten over de mogelijkheden en onmogelijkheden om te innoveren in het doelgroepenvervoer. Er werd openhartig gepraat over pijnpunten die opspelen bij aanbestedingstrajecten. Ook werden ideeën aangedragen voor innovaties en verbetering in de samenwerking. De meeste deelnemers waren het er over eens dat de huidge manier van aanbesteden passé is en het voor iedereen goed is als er betere informatie-uitwisseling mogelijk is voor een nieuwe procedure.

De uitvoering van het doelgroepenvervoer in Amsterdam verloopt goed, de contractafspraken worden opgevolgd en de klanttevredenheid is hoog. Dat bleek uit de presentatie van programmamanager doelgroepenvervoer Yolanda van Doeveren. Maar vanuit de gebruiker, de vervoerder en de gemeente gezien is innovatie broodnodig. Het doelgroepenvervoer heeft last van halflege busjes die achter elkaar aanrijden, van soms onnodig lange reistijden, van inflexibele contracten en rigide regelingen. De klant heeft onvoldoende eigen regie en is afhankelijk van wat hem wordt aangeboden en dat moet veranderen, vindt van Doeveren.

MaaS in 2022

Meer regie bij de gebruiker, een dienstverlening die uitgaat van de behoefte en vraag van de klant en de mogelijkheid om te kiezen uit diverse vervoersoplossingen van hoge kwaliteit. Dat is de inzet van de gemeente Amsterdam voor iedereen en dus ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het streven is om in 2022 deze Mobility as a Service (MaaS) aan te kunnen bieden, het jaar waarin de contracten van het Leerlingenvervoer (LLV) en Aanvullend openbaar vervoer (AOV) in Amsterdam tegelijkertijd vrijvallen.

In de komende jaren wordt gewerkt aan innovatievere aanbestedingsprocedures, wordt meer onderzoek gedaan naar de vervoersbehoefte van de klant en wordt geëxperimenteerd met oplossingen, die bijdragen aan meer regie bij de gebruiker. Er zijn experimenten met reisbegeleiding, één vervoerssysteem voor OV- en AOV- reizigers, toegankelijkheidsinformatie en ontschotting van verschillende regelingen en vervoersstromen. “Op deze manier leren we in de praktijk welke oplossingen geschikt kunnen zijn voor de gemeente Amsterdam,” aldus van Doeveren.

Verdienmodel aanpassen

In parallel-sessies gingen de deelnemers vervolgens in gesprek over samenwerking en innovatie, want de gemeente kan de ambities niet alleen realiseren. Bij die deelsessies kwam onder meer de noodzaak om samen te werken naar voren. Maar grote bedrijven zullen dat pas echt gaan doen als het verdienmodel wordt aangepast: niet sturen op prijs, maar op kwaliteitsaspecten zoals innovatie en duurzaamheid. Zo creëer je ook kansen voor kleinere partijen, die nodig zijn voor kwaliteit en uitvoering.

Het ontschotten en bundelen van verschillende soorten doelgroepenvervoer brengt voor vervoerders veel voordelen met zich mee, zo werd in een andere sessie vastgesteld. Ook voor de samenwerking tussen gemeente en vervoerder is ontschotten nuttig. Door budgetstromen te bundelen en de coördinatie op één plek te laten plaatsvinden voorkomt dat veel frustratie bij vervoerders.

Een vaak terugkomende suggestie was om informatie uit de markt te halen voordat je als opdrachtgever een bestek schrijft. Verder werd er onder meer gesproken over de verschillende mogelijkheden voor afrekensystemen. De gemeente Amsterdam vond de bijeenkomst zeer nuttig en wil deze volgend jaar graag opnieuw laten plaatsvinden.

Lees ook: Amsterdam experimenteert met doelgroepenvervoer

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

/* <![CDATA[ */
function mnl_recaptcha_callback_ef3d1b30(token)
{
jQuery.post ('https://www.taxipro.nl/wp-content/plugins/mobzNewsletter/signup.php', { 'token' : token }, function (data)
{
if ('string' === typeof data)
{
if (data.indexOf ('https://') === 0)
{
jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30').prop ('action', data).submit ();
} else {
jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30 button.submit').removeClass ('working').prop ('disabled', false)
}
}
});
}
jQuery (function ()
{
jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30 input').on ('keydown', function (event)
{
if (event.which == 13)
{
event.preventDefault ();
jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30 button.submit').get (0).click ();
}
});
jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30 button.submit').on ('click', function (event)
{
var $self = jQuery (this);
var inp = jQuery ('#mnl-form-ef3d1b30 input[type=email]').get (0);
var valid = /[^@]+@w+.w+/.test (inp.value);
if ('checkValidity' in inp) valid = inp.checkValidity ();
if (!valid || $self.hasClass ('working'))
{
event.stopImmediatePropagation ();
event.stopPropagation ();
event.preventDefault ();
return false;
}
$self.addClass ('working').prop ('disabled', true);
});
});
/* ]]> */

.mc_submit .submit:disabled { background: #CCC; }
.grecaptcha-badge { display: none; }

Bron: TaxiPro