Nieuw adres per 1 februari 2019

KNV mist nog altijd onderbouwing hoge Kiwa-tarieven

KNV mist nog altijd onderbouwing hoge Kiwa-tarieven

Kiwa Register past zoals elk jaar zijn tarieven voor taxi en touringcar aan, maar volgens KNV ontbreekt het ook ditmaal aan een goede onderbouwing van de kosten die aan de tarieven ten grondslag liggen. De tarieven voor zaken als vergunningen en BCT-kaarten veranderen nauwelijks, maar volgens KNV zijn ze al jaren veel te hoog in vergelijking met andere landen en organisaties.

Voorafgaand aan de tariefwijzigingen consulteert Kiwa de markt. De komende dagen wordt alle inbreng op die consultatie op de site van Kiwa gepubliceerd. Het gaat allemaal om de tarieven “vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek.” Voor de taxibranche betreft het onder meer de vergunning voor taxivervoer en alle BCT-kaarten. Inzake touringcar geeft Kiwa onder meer de verschillende tachograafkaarten en de reisbladen uit.

Ingrijpend zijn de voorgenomen tariefaanpassingen niet te noemen. Het ene product wordt duurder, het andere goedkoper. Gemiddeld nemen de tarieven met 2,6 procent af, al blijft daar na correctie voor inflatie een daling van 0,9 procent van over. Voor de touringcarbranche worden de meeste producten als het aan Kiwa ligt goedkoper. Voor de taxibranche geldt dat alleen voor de vergunning taxivervoer en de wijzigingen daarvan.

Oordeel onmogelijk

De hoogte van de tarieven is al jarenlang een punt van strijd tussen branche en Kiwa. De taxi- en touringcarondernemers vinden deze tarieven eigenlijk zonder uitzondering veel te hoog. Dat de markt jaarlijks wordt geconsulteerd over de voorgenomen tariefwijzigingen is in hun ogen dan ook niet zo veelzeggend. In 2008 ging een deel van de activiteiten van IVW (de voorganger van ILT) over naar Kiwa. Volgens KNV is daarbij geen vergelijking gemaakt tussen de verschillende aanbieders die deze activiteiten konden overnemen.

“Daardoor is het accent komen te liggen op de controle op kosten van de processen, die door Kiwa worden uitgevoerd, en welke kosten ten grondslag liggen aan de jaarlijks voorgestelde tarieven. De onvolledige transparantie van financiële cijfers aangaande deze kosten en het ontbrekende inzicht in de efficiëntie van processen maken het vrijwel onmogelijk om een oordeel te vormen over de voorgestelde tarieven”, aldus KNV in een brief aan Kiwa.

Veel goedkoper of gratis

Omdat bij de aanbesteding in 2008 geen goede vergelijking is gemaakt tussen aanbiedingen en omdat de kostenopbouw van de tarieven nog altijd niet inzichtelijk is, heeft KNV zelf een vergelijking met relevatie tarieven in België gemaakt. Dezelfde producten zijn daar doorgaans vele malen goedkoper of zelfs gratis. KNV wil graag weten waar die verschillen vandaan komen, ook omdat Nederlandse touringcarbedrijven in de grensstreken het door de grote verschillen in vergunningsprijzen vaak afleggen tegen Duitse en Belgische concurrenten.

Datzelfde geldt voor de vergelijking met NIWO. Deze organisatie levert vergunningen voor beroepsgoederenvervoer zoals Kiwa die voor het besloten busvervoer levert. Ook hier zijn de tarieven voor dezelfde of vergelijkbare producten bij NIWO veel lager dan bij Kiwa, of zelfs gratis. Verder wil KNV graag weten of er inderdaad in of rond 2018, tien jaar na de aanbesteding, een evaluatie van de diensten van Kiwa zal plaatsvinden. Het werk in kwestie is in 2008 voor maar liefst twintig jaar aan Kiwa gegund.

Bron: TaxiPro