Leerlingenvervoer Aalsmeer en Amstelveen gegund

Het leerlingenvervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen is voor zeker drie jaar gegund aan Munckhof, Willemsen- de Koning en Van Driel. Voor de gunning is enkel het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) aangehouden.
De opdracht betreft het met ingang van het schooljaar 2021-2022 vervoeren van leerlingen uit de twee gemeenten. Daarnaast zullen de vervoerders verantwoordelijk zijn voor de planning en registratie van de ritten, de klachtafhandeling en de informatievoorziening aan ouders, verzorgers en de opdrachtgever. 

Momenteel maken er zo’n 284 leerlingen gebruik van dit leerlingenvervoer. In verband met de grootte van de groep leerlingen is het vervoer opgedeeld in vier percelen. Alle drie de vervoerders zullen deze percelen gaan bedienen. Hiervoor zullen ook onderaannemers worden ingezet.

Het eerste perceel betreft het vervoer binnen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn en het tweede perceel het vervoer naar de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel. Het derde perceel omvat het vervoer naar de gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemskerk en Velsen en de vierde het leerlingenvervoer naar de overige bestemmingen. 

Kwaliteit al gerealiseerd

Er is dus gekozen voor het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De reden dat alleen dit criterium werd toegepast, is omdat de kwaliteit van de dienstverlening volgens de opdrachtgever al worden gerealiseerd met de selectie-eisen en het programma van eisen.

In het programma van eisen staan onder andere eisen omtrent informatie en communicatie, de uitvoering van de opdracht, het personeel, de behandeling van klachten en andere meldingen en het te gebruiken materieel. Binnen de laatstgenoemde eis wordt er verplicht dat de in te zetten voertuigen minimaal aan de Euro 6-norm voldoen. 

De overeenkomsten gaan op 1 augustus dit jaar in en hebben een vaste duur van drie jaar. Vervolgens kan de looptijd drie keer met een jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. 

Lees ook:

The post Leerlingenvervoer Aalsmeer en Amstelveen gegund first appeared on TaxiPro.