Motie aangenomen: toch weer steun voor taxi- en touringcarsector

De Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VNL) gaat voor het vierde kwartaal toch gelden voor alle ondernemers met een omzetverlies van 50 procent en meer. De regeling was bedoeld voor de nachthoreca, maar wordt dankzij een motie van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen nu breder toegepast. 

De generieke steunmaatregelen zijn sinds 1 oktober opgeheven. Omdat de verplichte nachtsluiting in de horeca nog wel geldt, heeft het kabinet speciaal voor horecaondernemers de VNL-regeling in het leven geroepen. Hiermee krijgen deze bedrijven een tegemoetkoming in de vaste lasten. Ondanks dat het juridisch onmogelijk was om de regeling alleen toegankelijk te maken voor de horecabranche, riep het kabinet ondernemers op om hier alleen gebruik van te maken als ze daadwerkelijk last hebben van de nachtsluiting in de horeca.

Dit leidde tot ophef in het debat over de steunpakketten, dat woensdag plaatsvond. Meerdere partijen namen het op voor andere branches die – net als de horeca – nog zwaar lijden onder de coronacrisis. Er ging hierbij ook speciale aandacht uit naar de taxi- en touringcarsector.

Overheidscommunicatie in lijn met criteria van de regeling

Aartsen verzocht de regering middels een motie om de overheidscommunicatie over de VLN-regeling in lijn te brengen met de criteria die verbonden zijn aan de regeling. Hierbij doelde hij op het minimale omzetverlies van 50 procent in het vierde kwartaal van 2021 en andere technische voorwaarden. Ondernemers die aan deze criteria voldoen zouden zich in de praktijk namelijk ook op kunnen beroepen op de regeling als zij geen nachthoreca zijn.

Deze motie kreeg van minister Blok van Economische Zaken het ‘oordeel Kamer’, wat betekent dat wanneer de Kamer het wil, hij hiermee aan de slag zal gaan. De motie is gistermiddag aangenomen, waardoor ook ondernemers uit andere sectoren in elk geval tot het einde van het jaar geholpen zijn. Of deze periode lang genoeg is, is afhankelijk van hoe het virus zich in het najaar ontwikkelt.

Doortrekken van de TVL volgens KNV nog beter

Ondanks dat de regeling al vanaf het begin geen formele belemmeringen kende voor taxi- en touringcarbedrijven, voelde het morele appel van het kabinet om er alleen gebruik van te maken als je last ondervindt van de nachtsluiting als een zoveelste klap in het gezicht. Directeur Carlo Cahn stelt dat het een stuk fijner is om de VNL-aanvraag te doen met de steun van de Kamer. “KNV is daarom heel blij dat de VNL ook voor andere ondernemers beschikbaar is.”

Het doortrekken van de TVL was volgens de werkgeversorganisatie echter nog beter geweest. Wat dat betreft was het kabinet alleen onvermurwbaar. “De VNL is een uitgeklede versie van de TVL, maar zal een deel van ondernemers zeker weer verder helpen. We zijn dus blij dat onze inspanningen tot resultaat hebben geleid.”

Financiering voor de winter

Er werden ook andere moties ingediend, waaronder door Romke de Jong van D66. Hij riep de regering op om samen met financiële instellingen te onderzoeken hoe er liquiditeit beschikbaar kan komen voor bedrijven die door corona kapitaal nodig hebben, om weer op eigen benen te kunnen staan. Het gaat hierbij om financiering in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Ook deze motie is tot tevredenheid van KNV aangenomen. “We zijn ook hier erg blij mee. De motie van De Jong richt namelijk zich vooral op bedrijven die door seizoensinvloeden geen buffers meer overhebben.” Samen met andere branches vroeg KNV al langer om regelingen als deze. “Wij denken dat het taxi- en touringcarvervoer volgend jaar zeker weer aantrekt en zich uiteindelijk weer ontwikkelt tot normale niveaus. Gezonde bedrijven moeten de kans krijgen om die periode te halen en alles wat daartoe helpt, moet worden ingezet”, aldus Cahn.

Lees ook:

The post Motie aangenomen: toch weer steun voor taxi- en touringcarsector first appeared on TaxiPro.

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.