NEA-index: kosten taxibranche stijgen in 2018 met 2 procent

NEA-index: kosten taxibranche stijgen in 2018 met 2 procent

De kosten voor de taxibranche stijgen in 2018 met 2 procent, zo blijkt uit de nieuwe NEA-index. De kosten gaan weliswaar met 2,6 procent omhoog, maar op de eerder geraamde kostenontwikkeling vindt een correctie van 0,6 procent plaats. Vooral de brandstofkosten en loonkosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan voorzien.

De NEA-index wordt elk jaar door Panteia samengesteld in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Op deze manier worden de meest recente kostenontwikkelingen voor de taxibranche berekend. Daarbij gaat het om gemiddelden; de kostenontwikkelingen kunnen per taxibedrijf anders uitpakken. De geraamde en daadwerkelijke kosten zoals die met de NEA-index in kaart worden gebracht, omvatten alle vormen van taxivervoer.

Geen rekening met congestie

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

Na enige druk vanuit de vakbonden werd er onlangs een nieuwe cao Taxivervoer afgesloten. Deze voorziet per 1 januari aanstaande in een loonsverhoging van 3 procent. De sociale lasten stijgen in 2018 met 6,7 procent. De totale verandering van de loonkosten, inclusief sociale lasten, komt hierdoor in 2018 uit op 3,9 procent ten opzichte van dit jaar.

Brandstof -0,8 procent

Voor 2018 wordt uitgegaan van een aanpassing van de brandstofkosten met -0,8%. Voor de raming van de dieselprijs is uitgegaan van de ontwikkeling van de olieprijs volgens het Centraal Planbureau en de wettelijk vastgelegde inflatiecorrectie op de dieselaccijns. Per 1 januari 2017 verandert de accijns op diesel met +0,8 procent. In de taxibranche is een ontwikkeling gaande van voertuigen die op diesel rijden naar elektrische voertuigen en voertuigen op gas. In het komende jaar wordt onderzocht op welke wijze deze brandstofsoorten in de index meegenomen worden.

Op basis van de te verwachten ontwikkelingen voor loon, personeel, banden, brandstof, afschrijvingen, verzekeringen en meer komt de NEA-index voor 2018 uit op een groei van 2 procent.

NEA 2017

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

/* <![CDATA[ */
function mnl_recaptcha_callback_34567a50(token)
{
jQuery.post ('https://www.taxipro.nl/wp-content/plugins/mobzNewsletter/signup.php', { 'token' : token }, function (data)
{
if ('string' === typeof data)
{
if (data.indexOf ('https://') === 0)
{
jQuery ('#mnl-form-34567a50').prop ('action', data).submit ();
} else {
jQuery ('#mnl-form-34567a50 button.submit').removeClass ('working').prop ('disabled', false)
}
}
});
}
jQuery (function ()
{
jQuery ('#mnl-form-34567a50 input').on ('keydown', function (event)
{
if (event.which == 13)
{
event.preventDefault ();
jQuery ('#mnl-form-34567a50 button.submit').get (0).click ();
}
});
jQuery ('#mnl-form-34567a50 button.submit').on ('click', function (event)
{
var $self = jQuery (this);
var inp = jQuery ('#mnl-form-34567a50 input[type=email]').get (0);
var valid = /[^@]+@w+.w+/.test (inp.value);
if ('checkValidity' in inp) valid = inp.checkValidity ();
if (!valid || $self.hasClass ('working'))
{
event.stopImmediatePropagation ();
event.stopPropagation ();
event.preventDefault ();
return false;
}
$self.addClass ('working').prop ('disabled', true);
});
});
/* ]]> */

.mc_submit .submit:disabled { background: #CCC; }
.grecaptcha-badge { display: none; }

Bron: TaxiPro