Nieuwe coronaprotocollen zorgvervoer en taxivervoer

De sociale partners in de taxisector hebben twee nieuwe protocollen gepubliceerd voor veilig taxivervoer en zorgvervoer in coronatijd. Eerder werden er al richtlijnen opgesteld voor het leerlingenvervoer en het vervoer van mensen met Covid-19 of symptomen van deze ziekte. KNV, FNV en CNV zijn geadviseerd door onder meer het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vervoerders en verschillende cliëntenorganisaties.
De verlichting van de coronamaatregelen zal ervoor zorgen dat zorgvervoer en taxivervoer weer langzaam verder op gang komen. Met de heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs zet het leerlingenvervoer een volgende stap vooruit, nadat een maand eerder de basisscholen hun deuren weer openden. Vanwege deze ontwikkelingen werd vorige week al een aangepaste versie van het protocol voor veilig leerlingenvervoer gepubliceerd.

Nu de samenleving weer stap voor stap op gang komt, brengt dat ook een toenemende behoefte aan andere vormen van doelgroepenvervoer met zich mee. Zo willen zorginstellingen in juni hun dagopvang weer openen en gaan het wmo-vervoer en de regiotaxi’s weer rijden, zij het onder strikte voorwaarden. Ook het Valys-vervoer buiten de eigen regio en de ritten van en naar werkbedrijven krijgt naar verwachting een impuls. Voor al dat vervoer is het protocol zorgvervoer opgesteld.

Heel langzaam herstellen

1 juni is ook de datum waarop het taxivervoer voor reguliere consumenten mogelijk een eerste opleving gaat meemaken. KNV, FNV en CNV verwachten geen wonderen en spreken van een naar verwachting “heel langzaam” herstel. Desondanks gaan onder meer musea en horecagelegenheden onder voorwaarden weer open. Tevens hervat het openbaar vervoer de ‘normale’ dienstregeling, zij het met fors minder materieel. Maar ook vanaf stations krijgen taxichauffeurs mogelijk weer iets meer te doen. Het protocol voor veilig taxivervoer moet helpen zorgen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Tot slot is er door het RIVM een richtlijn opgesteld voor noodzakelijk vervoer van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Voor alle protocollen geldt volgens KNV, FNV en CNV dat ze door zorgvuldige afweging tot stand zijn gekomen. Alle belangen zijn meegewogen en er is ook rekening gehouden met het voorkomen van onnodige extra kosten. “Bijvoorbeeld door in de voertuigen vier volwassen passagiers of acht kinderen/jongeren te blijven combineren. Toch zijn extra kosten onvermijdelijk, want er kunnen niet meer acht volwassenen in een voertuig gezamenlijk vervoerd worden. Chauffeurs moeten beschermings- en schoonmaakmiddelen gebruiken voor de zorgvuldige uitvoering van de richtlijn. En ze hebben door de hygiënemaatregelen bij iedere rit extra tijd nodig voor het reinigen en luchten van het voertuig.” De sociale partners zijn dan ook blij met de toezegging dat meerkosten die publieke opdrachtgevers moeten vergoeden door het ministerie van Volksgezondheid worden gecompenseerd.

Realistische startdatum

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: “Onze leden doen hun stinkende best om de reizigers en hun opdrachtgevers snel weer van dienst te zijn. Ik denk wel dat her en der nog chauffeurs moeten worden geïnstrueerd. En er moet overleg plaatsvinden tussen vervoerders en gemeenten en zorginstellingen. Mij lijkt daarom maandag 8 juni een realistische startdatum voor het zorgvervoer.“ Hij geeft verder aan dat er nog steeds behoefte is aan meer duidelijkheid over het gebruik van veiligheidsschermen in taxivoertuigen.

FNV Taxi en CNV Vakmensen zijn eveneens blij met de protocollen. FNV beveelt chauffeurs die zich toch nog zorgen maken aan om daarover in gesprek te gaan met hun werkgever. Als dat niets oplevert, is het advies om bij de vakbond aan te kloppen. CNV benadrukt dat de protocollen niet in beton gegoten zijn; het zijn levende documenten die de komende tijd nog kunnen worden aangepast als de ontwikkelingen in de markt dat rechtvaardigen.