Nieuwe inspecteur-generaal bij de ILT is Jan van den Bos

Nieuwe inspecteur-generaal bij de ILT is Jan van den Bos

Jan van den Bos wordt per 1 januari inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij volgt Jenny Thunnissen op. De ILT is toezichthouder voor onder meer de taxibranche. De ministerraad heeft besloten Van den Bos voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Jan van den Bos (60) is sinds 1 maart 2010 inspecteur-generaal van de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ministerie

Van maart tot augustus 2014 was hij waarnemend secretaris-generaal SZW. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand, plaatsvervangend inspecteur-generaal Werk en Inkomen en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van SZW.

Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Financiën en bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook werkte Van den Bos een aantal jaar op gemeentelijk niveau. Van den Bos studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Thunnissen

Van den Bos volgt Jenny Thunnissen op, die na haar zevenjarige benoemingstermijn als inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 november werkzaam is voor de Algemene Bestuursdienst.

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.