Nieuw adres per 1 februari 2019

Problemen met kapotte BCT-kaarten nog niet opgelost

Problemen met kapotte BCT-kaarten nog niet opgelost

Chauffeurskaarten voor de boordcomputer taxi gaan nog steeds erg vaak stuk en bovendien vervangt KIWA de kaarten sinds enige tijd niet meer gratis. Dit omdat de oorzaken van de kapotte kaarten vooral buiten KIWA gezocht zouden moeten worden. Maar er is vooral nog erg veel onduidelijk voor de gebruikers van de kaarten. Brancheorganisaties KNV en STN willen graag dat KIWA tekst en uitleg geeft over de problemen en de oplossingen ervoor.

“We horen van leden dat de uitval onder de BCT-kaarten op dit moment groter is dan die onder bijvoorbeeld de tachograafkaarten voor touringcars, die Kiwa ook uitgeeft.” Aan het woord is Hubert Andela, secretaris van KNV Taxi. “Zeker een deel van de oudste chauffeurskaarten, die destijds als eerste zijn uitgegeven, lijken het de laatste tijd relatief vaker te begeven. Op verzoek van de ILT brengt Kiwa op dit moment de precieze getallen in beeld.”

Softwarebug als oorzaak

Dat een kaart kapot gaat is tot daar aan toe als hij vervolgens gratis vervangen wordt. Maar dat gebeurt sinds afgelopen voorjaar ook niet meer, geeft Andela aan. “Sinds die tijd is het niet alleen onhandig, maar moet je een nieuwe kaart ook zelf betalen. KIWA stopte met het gratis vervangen omdat uit hun eigen onderzoek bleek dat bij gemiddeld zo’n vier op de vijf kaarten een softwarebug de reden is dat de kaart het niet meer doet. Bij één op de vijf zou de chip kapot zijn. In die vier gevallen, zegt KIWA, ligt de oorzaak dus niet bij hen als leverancier van de kaarten.”

De softwarebugs kunnen het gevolg zijn van het uit de BCT halen van de kaart zonder dat je eerst uitlogt, maar kunnen ook ‘spontaan’ optreden, legt Andela uit. “De softwarebug in een kaart zou er uit te halen zijn door een bepaalde procedure in de BCT zelf (resetten), of door een BCT-leverancier. Ook door ‘eenvoudig resetten’, maar dat laatste mag wettelijk niet, omdat je dan de laatste info van de kaart kwijt bent.”

Kaarten geblokkeerd

Ook Paul Dijkhuizen van Stichting Taxibelangen Nederland is bekend met de problematiek. Hij verneemt dat veel kaarten niet zozeer kapot zouden zijn, maar geblokkeerd. “De BCT-leveranciers zouden deze blokkades eventueel op kunnen heffen, maar dat schijnt vanwege veiligheidsprotocollen niet te mogen.” De meeste kaarten die ‘kapot’ worden gemeld, zouden in de praktijk geblokkeerd zijn. Slechts 2 procent van de kaarten zou echt kapot zijn, en die zouden wel gratis worden vervangen.

“Maar deze cijfers zijn al wat ouder, naar schatting 6 procent van de BCT-kaarten haalt het einde van de levensduur niet. Men weet nog niet hoe om te gaan met ‘geblokkeerde’ kaarten en dergelijke Kortom: ook dit aspect van de BCT is nog steeds dramatisch”, vindt Dijkhuizen.

Nog geen datum voor overleg

Binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats van de BCT-begeleidingsgroep. Daarin zijn IenM, ILT, BCT-leveranciers, RDW, Belastingdienst, KNV en STN vertegenwoordigd. “In die bijeenkomst zal, als het goed is, KIWA uitleggen hoe zij denken dat dit opgelost moet worden. KIWA heeft aan de ILT toegezegd dat ze de kaarten waarvan achteraf blijkt dat de chip kapot is, alsnog zullen vergoeden. Wij adviseren onze leden daarom om bij te houden welke kaarten kapot gingen en dat er betaald is voor een nieuwe”, aldus Andela.

Dijkhuizen geeft aan dat KIWA recent twee eerdere gelegenheden aan zich voorbij heeft laten gaan. Van de eerstvolgende vergadering is nog geen datum bekend. “Op de vergadering van 30 augustus, waar KIWA niet kwam opdagen, werd door de ILT gemeld dat de KIWA zelf al een onderzoek had laten doen naar ‘kapotte’ kaarten. Dat had de ILT ook de vergadering daarvoor al gemeld. Dat was toen aanleiding om KIWA uit te nodigen voor een toelichting maar blijkbaar is daar, bewust of onbewust, geen actie op ondernomen.”

Kosteloos vervangen

“Wij horen vaak klachten dat KIWA vrij stug is en ondernemers en chauffeurs doorverwijst naar de fabrikanten van de BCT’s of het gooit op ‘slecht gebruik’”, vervolgt Paul Dijkhuizen. “Wij zouden graag zien dat, zolang er nog zoveel onduidelijkheid is over de BCT-kaarten en het kapot gaan daarvan, deze zeer dure kaarten kosteloos door KIWA vervangen worden. Men mag er als consument toch vanuit gaan dat deze kaarten bij normaal gebruik minimaal vijf jaar meegaan?”

KIWA is door TaxiPro om een reactie gevraagd, maar deze is uitgebleven.

Bron: TaxiPro