Regiotaxi Noord-Kennemerland pas op 1 april definitief naar Connexxion

Regiotaxi Noord-Kennemerland pas op 1 april definitief naar Connexxion

Connexxion krijgt pas op 1 april het Regiotaxivervoer Noord-Kennemerland definitief gegund. De eerste drie maanden van 2016 voert Connexxion het uit via een overbruggingsovereenkomst. Huidig vervoerder ZCN/BIOS zegt daardoor flink in de problemen te komen. “Hierdoor geldt OPOV pas vanaf 1 april. Dus hebben wij drie maanden lang 80 medewerkers boventallig in dienst. Dat kost kapitalen, want daar hebben wij geen werk voor in die regio”, zegt ZCN Totaalvervoer-directeur Laurens van Remortele.

“Ook onze mensen, inwoners van Noord-Kennemerland, zijn de dupe. Zij draaien de WW in en belanden misschien uiteindelijk in de kaartenbakken van de sociale dienst van de Noord-Kennemerlandse gemeenten”, zegt Van Remortele.

Contract

Het huidige contract van de provincie voor het vervoer van Wmo-pashouders met ZCN/BIOS loopt per 31 december 2015 af. Daardoor ontstond voor de gemeenten de noodzaak om het contract aan te besteden zodat er ook vanaf 1 januari 2016 vervoer zou zijn. De gemeenten hebben een aanbesteding gedaan waar Connexxion eind november als voorlopige winnaar uit naar voren is gekomen.

ZCN/BIOS heeft bezwaar gemaakt tegen de uitkomst van de aanbesteding waardoor pas nu definitief kan worden gegund. Op 17 december heeft de rechter in de bezwaarprocedure uitgesproken dat de aanbesteding door de gemeenten correct is gedaan en zijn de gemeenten nu overgegaan tot definitieve gunning aan Connexxion.

Vervoer

“Om op 1 januari 2016 toch vervoer voor alle Wmo-pashouders te kunnen garanderen moesten de gemeenten tijdelijke afspraken maken met een vervoerder”, licht woordvoerder Chris de Wild van de gemeente Alkmaar toe.

“De gemeenten hebben ervoor gekozen deze overbruggingsperiode te doen met Connexxion als winnaar van de aanbesteding. Drie maanden zijn een veilige periode om alles goed in te kunnen regelen. Dit overbruggingscontract aanbesteden zou teveel tijd kosten om het op 1 januari gerealiseerd te hebben, waardoor ervoor is gekozen om direct met Connexxion afspraken te maken. Door Connexxion zijn alle noodzakelijk stappen gezet, inclusief het werven van tijdelijk personeel, om het vervoer te kunnen garanderen.”

OPOV

De Wilde: “De eventuele inzet van tijdelijk personeel vanaf 1 januari heeft geen invloed op de overname van personeel die onder de OPOV-regeling vallen. Tijdelijk personeel is ter overbrugging. De uitvoering van de OPOV-regeling wordt snel, maar wel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Dat is uiterlijk op 1 april afgerond.”

De gemeente Alkmaar zegt begrip te hebben voor het probleem van ZCN, maar daar verder weinig mee te doen. “Connexxion heeft beloofd zo snel mogelijk te starten met het overnemen van het huidige personeel”, zegt De Wild. Harde afspraken zijn er echter niet gemaakt. En Sociaal Fonds Taxi heeft alleen zeggenschap over toepassing van de OPOV. En die geldt pas bij de definitieve gunning op 1 april. Tot die tijd kan Connexxion zelf bepalen welk personeel ingezet wordt.

Aanbesteding

Van Remortele: “Wij zitten nu met overtallig personeel. Extra wrang is dat Alkmaar bij de aanbesteding duidelijk heeft aangegeven dat de nieuwe vervoerder op 1 januari klaar moest zijn, ongeacht eventuele procedures. Want de planning was sowieso al krap. Het personeel en BIOS-groep worden door het gedrag van de gemeente ernstig benadeeld.”

Bart Pals

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.