Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

De Rotterdamse taxicentrales krijgen in hun ogen weinig terug voor hun inspanningen voor en investeringen in het TTO-systeem. Volgens de bedrijven wordt er door de gemeente niets met hun klachten gedaan en staat de communicatie op een zeer laag pitje. Het geduld is wel zo’n beetje op. “We zullen niets doen waardoor mensen overlast van de taxibranche ervaren. Maar we willen wel duidelijk maken dat het ongenoegen onder taxichauffeurs steeds groter wordt.”

Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang die de centrales tegen de borst stuiten. Dat blijkt uit een gesprek met Mike van Wanum en Fred Aalders van respectievelijk St. Job en RTC, twee van de grootste centrales in Rotterdam, en met Suze van Eisden-Koster van Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi. Hierin werken de Toegelaten Taxi Organisaties samen aan de kwaliteit van de met name de opstapmarkt in Rotterdam. De TTO’s financieren SKRT zelf. Van Wanum, Aalders en Van Eisden-Koster spreken namens de 8 TTO’s in Rotterdam, waar samen zo’n 900 chauffeurs zijn aangesloten.

Niet genoeg handhaving

Eén van de problemen die speelt betreft het RTX-certificaat dat elke TTO-chauffeur heeft. In Rotterdam werken echter steeds meer chauffeurs zonder RTX. Tegen de regels, maar schijnbaar wordt er weinig aan gedaan. “Er wordt gewoon niet voldoende op gehandhaafd. Met name ’s avond en in het weekend is dat een probleem”, legt Van Wanum uit. “Laatst kregen we te horen dat er achttien extra handhavers specifiek voor de taxibranche werden opgeleid. Maar uiteindelijk blijkt dat het aantal uren dat er wordt gecontroleerd exact hetzelfde blijft. Dan verandert er dus niets.”

Sinds het kwaliteitskeurmerk in het leven is geroepen, heeft de Rotterdamse taxibranche vier verkeerswethouders de revue zien passeren. “Zij hebben allemaal toegezegd verder te willen met die kwaliteit. Daar zijn telkens weer beloften over gedaan. Wij hebben als sector heel veel geïnvesteerd in de kwaliteit en in het keurmerk. Maar het wisselgeld daarvoor blijft eigenlijk uit. Dan heb ik het over voordelen als busbaangebruik en standplaatsen die zo groot zijn als beloofd, maar ook over extra handhaving op chauffeurs die zich niet aan de regels houden”, aldus Van Wanum.

In de file

Hij geeft aan dat het busbaangebruik gezien huidige en geplande werkzaamheden in de stad zeer welkom zou zijn. “Maar in plaats daarvan roept wethouder Pex Langenberg opeens dat straks alleen emissievrije taxi’s op de busbaan mogen. Dat is niet op een besluit gebaseerd, maar het voelt wel alsof we wéér tegengewerkt worden.”

Aalders vult aan: “Bovendien wordt niet gezegd dat het om TTO-taxi’s moet gaan. Dus als Uber of een andere partij met een flinke zak geld iedereen in een emissievrije auto zet, staan de TTO’s straks in de file terwijl die anderen over de busbaan rijden. Als wij in ruil voor alle investeringen die we hebben gedaan niet eens de vrijheid krijgen om ons werk normaal te doen, wat moeten we dan?”

“En nu geeft de wethouder weer aan met ons in gesprek te willen, maar met hem praten we al drie jaar. We praten al sinds 2003 met wethouders”, legt Van Wanum uit. “We hebben echt heel veel geld in het keurmerk gestoken, want de gemeente subsidieert in dat verband niets. Investeren om te kunnen verdienen is helemaal niet erg, dat doen we ook volop. Maar we krijgen er niets voor terug.”

Niet opgepakt

TaxiPro heeft bij de gemeente Rotterdam gevraagd om een reactie op de onrust in de Rotterdamse taximarkt. Een woordvoerster van wethouder Langenberg geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is om inhoudelijk te reageren. Wel wordt aangegeven dat de gemeente graag met de taxisector in gesprek gaat, iets dat op dit moment ook zou worden georganiseerd.

Van Wanum, Aalders en hun collega’s willen het gesprek best aangaan, maar ze hebben er weinig geloof in dat het nu wel wat oplevert. “We hebben keer op keer de knelpunten genoemd, maar het wordt gewoon niet opgepakt. In plaats van dat we krijgen wat ons is beloofd, moet alles opeens emissievrij. Dat heeft niets te maken met wat allemaal is afgesproken”, aldus Aalders. Van Wanum: “Op deze manier wordt de hele opstapmarkt zonder reden keihard aangepakt. En als straks een grote partij in één keer een hele vloot elektrische auto’s op de weg kan zetten, dan zijn sommige van de huidige TTO’s gewoon uitgespeeld.”

Geen rondjes rijden

Vóór alles wil de Rotterdamse taxibranche dat afspraken en toezeggingen door de gemeente worden nagekomen. Ze willen met hun taxi’s op de busbaan kunnen, vragen om handhaving op degenen die de regels niet volgen en, meer in zijn algemeenheid, om een wat taxivriendelijker beleid. Geen rondjes moeten rijden bij het Centraal Station om maar geen boete voor fout parkeren te krijgen, bijvoorbeeld. Mike van Wanum: “Al lossen ze maar een paar knelpunten op, dan is dat in elk geval een begin. Maar er gebeurt gewoon helemaal niets.”

“We bieden als taxibranche in Rotterdam echt wel kwaliteit”, benadrukt Fred Aalders. “Maar met zijn handelswijze draagt de gemeente eigenlijk niets aan de kwaliteit bij.” Het uitblijven van het genoemde wisselgeld zorgt voor rumoer onder de TTO-chauffeurs. “Sommigen willen dan in actie komen, maar dat gaan we niet doen”, legt Van Wanum uit. “Onze reactie zal hoe dan ook vriendelijk zijn, maar we voelen zo langzamerhand wel de behoefte om onze standpunten wat kracht bij te zetten. Niet door de boel plat te gooien, maar wel even aandacht vragen voor ons verhaal. We willen gewoon oplossingen.“

Bron: TaxiPro