Strengere protocollen voor taxi- en zorgvervoer

Werkgeversorganisatie KNV en vakbonden FNV en CNV hebben de protocollen voor veilig taxi- en zorgvervoer van mensen uit risicogroepen aangescherpt. Dit betekent onder meer dat volwassenen in het zorgvervoer die in de risicogroepen vallen een chirurgisch mondkapje moeten dragen en dat er maximaal één iemand per bank of zitrij aan boord is. 
Deze en andere aanpassingen zijn een reactie op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) om mensen uit risicogroepen beter tegen het coronavirus te beschermen. KNV, FNV en CNV hebben zich daarbij laten adviseren door het RIVM. Ook is er overleg geweest met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS en OCW. Het was al even geleden dat de protocollen voor het laatst werden gewijzigd, want sinds de zomer gaven de steeds strengere coronaregels daar geen reden voor.

Uitgangspunt van het OMT-advies is dat risicogroepen nog beter worden beschermd tegen het coronavirus, dus ook tijdens taxivervoer. De onderstaande veranderingen zijn doorgevoerd in de diverse protocollen. Maandag 8 februari wordt gezien als een realistische startdatum, zodat vervoerders de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Zorgvervoer 18 jaar en ouder

  • Reizigers dragen een chirurgisch mondkapje. Per bank of zitrij in de taxi zit maximaal één passagier; de passagiers zitten bovendien niet recht achter elkaar. Als het dragen van een mondkapje niet kan, dan moet er voldoende afstand tot de andere inzittenden worden bewaard.
  • Voor leden van hetzelfde huishouden of dezelfde woongroep geldt alleen dat zij een niet-medisch mondkapje moeten dragen en voldoende afstand moeten houden als dat mondkapje niet gedragen kan worden.
  • Maar als er uitsluitend reizigers worden vervoerd die niet tot de risicogroepen behoren, dragen zij een niet-medisch mondkapje en is er geen beperking van de bezetting in de voertuigen.
  • Verder moeten reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en hun gordel omdoen. De chauffeur kan waar nodig ondersteunen, maar moet dan wel goed de handen reinigen.

Zorgvervoer tot en met 17 jaar

  • Leerlingen van 13 jaar en ouder dragen niet-medische mondkapjes. Alle andere kinderen hoeven in de taxibusjes geen mondkapje te dragen, maar leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar het basisonderwijs gaan, zitten wel zover mogelijk bij de chauffeur vandaan.
  • Ook hier geldt: kinderen stappen waar mogelijk zelf in en uit en worden waar nodig geholpen door de chauffeur van dienst.
  • In het protocol staan ook bepalingen voor het vervoer van jongeren van 18 jaar en ouder die tot de risicogroep behoren. Op dit punt is ook het sectorprotocol voor taxivervoer aangevuld.

Meer kosten, minder capaciteit

De strengere regels hebben uiteraard gevolgen voor het vervoer zelf, maar ook voor vervoersbedrijven. Bij het naleven van de regels komen meer kosten kijken, terwijl de beperkingen aan het aantal passagiers de toch al ver teruggelopen inkomsten nog verder kunnen drukken. Er is meer reiniging nodig en de voertuigen staan langer stil om ze goed te laten luchten na elke rit. De verminderde capaciteit zal het eerst gevoeld worden in de piekuren van en naar dagbesteding, en nog veel meer als de scholen weer opengaan en het leerlingenvervoer wordt hervat. Daarom zal er volgens de partijen ook moeten worden nagedacht over meer spreiding van de diverse vervoersstromen.

“KNV, FNV en CNV zijn blij met de toezegging van de Minister van VWS van vorig jaar dat meerkosten die publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten en zorginstellingen, en zorgverzekeraars door de coronacrisis voor de kiezen krijgen, door het Rijk zullen worden gecompenseerd. Spijtig is wel dat de gesprekken over het vergoeden van meerkosten door opdrachtgevers aan zorgvervoerders in de praktijk tot nu toe op veel plaatsen traag en lastig verlopen.”

Zo snel mogelijk doorvoeren

“Onze leden doen hun best om de aanpassingen in de protocollen zo snel mogelijk door te voeren”, verzekert KNV-voorzitter Bertho Eckhardt. “Maar vooral de maximering van het aantal reizigers in de voertuigen heeft grote praktische gevolgen. Daar is overleg voor nodig met opdrachtgevers en
cliënten om routes aan te passen en zo nodig aankomst- en vertrektijden te spreiden. De zorgvervoerders vinden maandag 8 februari een realistische ingangsdatum. Daar waar het in overleg met opdrachtgevers eerder kan, zal dat ook zeker gebeuren.“

De vakbonden benadrukken dat ze beschikbaar zijn voor werknemers die er ondanks de protocollen niet uitkomen en dat niet is uitgesloten dat de documenten de komende tijd opnieuw worden aangepast als dat nodig blijkt te zijn. Bekijk hier alle protocollen.

The post Strengere protocollen voor taxi- en zorgvervoer first appeared on TaxiPro.