Taxi reserveren vanaf 1 juli niet verplicht maar indien mogelijk

Waar vorige week nog gemeld werd dat het vanaf 1 juli verplicht is om een taxi te reserveren, is dat intussen door de Rijksoverheid veranderd in ‘reserveren indien mogelijk’. Een gezondheidscheck vooraf en het dragen van een mondkapje in de taxi zijn wel verplicht vanaf 1 juli.
Op 24 juni kondigde de regering een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aan. Voor taxi’s en touringcars betekent dit dat er per 1 juli geen beperkingen meer zijn aan het aantal mensen dat mag meereizen aan boord. Daar worden wel enkele voorwaarden aan gesteld: “Voor overig vervoer van A naar B, zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars, geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.”

Inspelen op onrust

Die laatste twee zaken zijn vanaf aanstaande woensdag nog steeds verplicht. Maar intussen is er op het gebied van reserveren wel iets veranderd: niet meer verplicht, maar wel waar mogelijk. Het lijkt erop dat hiermee wordt ingespeeld op onrust in met name de opstapmarkt. Reserveren staat immers volledig haaks op een taxi nemen op een standplaats. Door het nu niet langer verplicht te stellen, lijkt dat probleem te zijn opgelost.

Mondkapje blijft verplicht

“Om de risico’s op overdracht van het coronavirus te voorkomen is per 1 juli 2020 een gezondheidscheck en het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht”, schrijft de Rijksoverheid nu. “Het is verstandig om van tevoren uw taxi te reserveren, als dat mogelijk is. Taxibedrijven nemen aanvullende maatregelen zoals een extra schoonmaakronde na iedere rit. Ook zal de chauffeur van u vragen zelf bagage in de kofferruimte te plaatsen en zelf de deur te openen.”