Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter

Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter

Vakbond FNV wil dat taxibedrijf Klomp uit Ede alsnog per direct de CAO Taxivervoer gaat naleven. Woensdagochtend 13 januari komt de zaak opnieuw voor de rechter, omdat de vakbond in appel is gegaan tegen de uitspraak van de kort geding-rechter. Die wees de eisen van FNV onlangs af. Volgens de kort geding-rechter is niet helemaal uit te sluiten dat Klomp in een eventuele bodemprocedure op een paar punten gelijk zou kunnen krijgen. En een toewijzing van de FNV-eisen zou een direct faillissement van het taxibedrijf kunnen betekenen, waardoor honderden chauffeurs op straat komen te staan. En dus moet eerst een bodemprocedure afgewacht worden.

De vakbond is furieus over de uitspraak. “Opmerkelijke uitspraak, waar we ons niet bij neerleggen”, licht Minke Jansma van FNV Taxi toe.

Bodemprocedure

“De rechter wil dat we dit geschil in een bodemprocedure uitvechten en doet daarom eigenlijk geen inhoudelijke uitspraak. De kans bestaat immers dat Klomp failliet gaat door onze eisen. Maar het spoedeisende belang voor correcte naleving van de CAO Taxivervoer én het financiële belang van onze leden die bij Klomp werken is zo groot, dat risico moet er dan maar zijn.”

Bij een bodemprocedure kan het makkelijk een jaar duren voordat een uitspraak gedaan wordt. Jansma: “Als de medewerkers nog langer zo door moeten werken en niet betaald krijgen waar ze recht op hebben, dan houden zij het hoofd niet meer boven water. Het is schrijnend om te zien hoe de situatie van veel van de chauffeurs nu is. Als het zo doorgaat, dan gaan deze mensen zelf persoonlijk failliet. Sommigen krijgen iedere maand honderden euro’s te weinig.”

Taxibedrijven

En als morgen alle taxibedrijven de cao op dezelfde manier gaan toepassen als Klomp doet, dan is volgens de vakbondsvrouw het hek van de dam. “Dan worden er tienduizenden chauffeurs zwaar gedupeerd. En volgens ons is de cao hier heel duidelijk over; dit mag niet!”

Wat is er precies aan de hand? Taxibedrijf Klomp stond in mei 2015 op het randje van faillissement. Er is een akkoord gesloten met de schuldeisers; die lieten gemiddeld 60{3c18ac3a5925968131fbb0518ab3d72865e4e4e7537642dc9717531fff265651} van hun vordering varen. Ook de Belastingdienst is hiermee akkoord gegaan. Voor de rest van de schulden is een betalingsregeling getroffen.

Standplaats-regeling

De nieuwe directeur is vervolgens flink gaan snijden in de kosten. Eén van de maatregelen is dat de standplaats-regeling van de chauffeurs is gewijzigd. In plaats van de standplaats aan huis of op de taxicentrale, werd voortaan de standplaats het eerste ophaaladres. De taxibus moest daar ergens geparkeerd worden; een stalplaats.

Chauffeurs moeten voortaan óf op eigen gelegenheid daar naar toe reizen en de taxibus op de stalplaats oppikken. Of met de taxibus vanaf huis reizen. Dat is dan hun eigen tijd in plaats van de gebruikelijke arbeidstijd. Bovendien moeten ze ook nog eens 19 cent per kilometer betalen aan Klomp voor het gebruik van de taxibus, zo blijkt uit het vonnis. In totaal werken er 550 mensen bij Klomp. Hiervan zouden er nu 150 iedere dag flink moeten reizen om bij hun eerste ophaaladres te komen.

CAO Taxivervoer

De CAO Taxivervoer is hier heel duidelijk over volgens SFT; dat mag niet. Een standplaats is óf het huisadres van de chauffeur, of een bij de KvK-geregistreerde vestiging van het taxibedrijf ‘waar je een brief naar toe kunt sturen’. Als de standplaats bij de chauffeur thuis is en hij daar de taxibus mee naar toe neemt, mag een werkgever maximaal 15 minuten per dag woon-werkverkeer inhouden op de arbeidstijd. En als de werkgever een chauffeur een andere route geeft waardoor de reistijd naar het eerste adres toeneemt, is dat bedrijfsrisico.

Klomp verweert zich door te stellen dat chauffeurs na verlies van een contract werden overgeheveld naar andere routes. “Als er maar weinig werknemers zijn die dergelijke improductieve uren maken, doet zich niet zo’n probleem voor. Als echter veel improductieve uren worden gemaakt, drukt die kostenpost teveel het exploitatieresultaat”, vindt Klomp. “Die situatie doet zich bij ons voor. Als we dan alle reisuren van en naar de route zou vergoeden, zou ons dat tienduizenden euro‘s per maand kosten. Dat kunnen wij niet opbrengen. Het zou onherroepelijk tot ons faillissement leiden.”

Uitzondering

Maar volgens de vakbond is dat geen excuus om de CAO Taxivervoer aan je laars te lappen. “De gevolgen voor het personeel van een faillissement zouden uiteraard desastreus zijn. Maar het op deze wijze ‘doormodderen’ en handelen in strijd met de CAO is ook geen optie voor FNV. Ook andere taxibedrijven moeten zich aan de geldende regels houden en niet valt in te zien waarom voor Klomp een uitzondering gemaakt zou moeten worden”, vindt de vakbond.

Uiteindelijk is de conclusie van FNV dat als Klomp het personeel niet datgene kan betalen waarop het personeel recht heeft, een faillissement onontkoombaar is. Dat is dan het gevolg van beleidskeuzes van Klomp en uiteindelijk het te laag inschrijven op aanbestedingen. “Dat is een trieste conclusie, naar wel de enige juiste”, aldus FNV.

Arbeidstijd

Daarom wil de vakbond alsnog dat de rechter in appel Klomp beveelt om per direct de het nieuwe standplaats-reglement terug te draaien. En de rijtijd naar het eerste ophaaladres gewoon als arbeidstijd uit te betalen, totdat een rechter in een bodemprocedure anders zou beslissen. Net zoals alle andere taxibedrijven in Nederland doen. Ook de rechter vindt namelijk dat Klomp de CAO Taxivervoer op dit vlak niet naleeft. Maar wees de vorderingen van FNV af en vindt dat de vakbond moet wachten op een uitspraak in een bodemprocedure. Dit omdat ‘het belang van Klomp in de gegeven omstandigheden dient te prevaleren boven het belang van de FNV dat de CAO wordt nageleefd’, zegt hij in zijn uitspraak.

Jansma: “Met deze uitspraak staat de bijl aan de wortels van de algemeen verbindend verklaarde cao; dit kan en mag niet. Klomp zit fout, maar de rechter verbindt er op dit moment geen consequenties aan. Er wordt zelfs niet geëist dat het bedrijf binnen bepaalde termijn orde op zaken gesteld moet hebben.”

Faillissement

Bovendien hebben de werknemers geen enkele zekerheid dat taxibedrijf Klomp niet alsnog failliet gaat. Jansma: “Dan zijn ze dubbel gedupeerd. Want hun uitkering wordt bepaald op basis van het laatst toegekende loon, in dit geval een loon wat niet conform cao berekend is.”

De nieuwe zitting is volgende week woensdag voor het gerechtshof in Arnhem. Normaliter is Sociaal Fonds Taxi verantwoordelijk voor controle en afdwinging van de CAO Taxivervoer. Jansma: “Uiteraard kunnen ook de bonden een dergelijke procedure voeren, met name ook als het gaat om grote overtredingen die een directe schade met zich mee brengen. Alle cao-partijen hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op een correcte naleving van de cao.” 

Taxisector

“Bovendien is hier een groot spoedeisend belang dat ook Klomp zich per direct aan de afgesproken cao gaat houden”, zegt Jansma. “Want de chauffeurs kunnen hun rekeningen niet betalen met het karige loon dat ze overhouden.”

“Daarbovenop komt dat dit een belangrijk principe is; iedereen in de sector moet zich aan een algemeen verbindend verklaarde cao houden. Ook als er per ongeluk voor te lage prijzen is ingeschreven op aanbestedingen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien voor de hele taxisector; dan zijn straks alle tienduizenden loondienst-chauffeurs de dupe. We hopen dus dat de rechter in appel Klomp wél zal dwingen de cao na te leven.”

Bart Pals

Lees ook: Taxibedrijf mag afwijken van cao om bankroet te voorkomen

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.