Taxiverordening Den Bosch: positief, maar ook kritiek

Taxiverordening Den Bosch: positief, maar ook kritiek

Den Bosch ziet zichzelf als gastvrije stad. Het straattaxivervoer in is er echter onder de maat, vindt de gemeente. Om dat te veranderen is sinds begin dit jaar een taxiverordening van kracht, met bijbehorend keurmerk. Tijdens Taxi Expo 2016 zal Luuk Ottens namens de gemeente ’s-Hertogenbosch vertellen over het ontstaan van dat keurmerk en de ervaringen van alle partijen tot nu toe. “Ik wil met de deelnemers aan de workshop in gesprek gaan over de balans tussen samenwerking en handhaving.”

Luuk Ottens is werkzaam als beleidsadviseur bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. “’s-Hertogenbosch is een gastvrije, bourgondische stad. De gemeente investeert hier ook in, samen met andere partijen. In rankings scoort de stad dan ook hoog. Één van de elementen die beneden de maat is, is het straattaxivervoer”, schetst Ottens de situatie. En dat is niet iets van de laatste jaren.

“’s-Hertogenbosch heeft al langer te maken met een taxiproblematiek. Met name tijdens grote evenementen zoals carnaval zijn er problemen met klantbejegening, zoals het weigeren van korte ritten, omrijden en hoge prijzen vragen. Ook zorgt het gedrag van chauffeurs op de taxistandplaatsen voor een negatieve uitstraling. In 2010 heeft de gemeente op vrijwillige basis geprobeerd een kwaliteitsimpuls te geven. Door onenigheid binnen de branche is dat niet gelukt.”

Kwaliteit straattaxi’s

De gemeente greep het Jeroen Bosch-jaar aan om een aantal zaken structureel te veranderen, waaronder de kwaliteit van straattaxi’s in de stad. Otten: “Buiten de bovenwettelijke voorwaarden, die de gemeente op grond van de Wet personenvervoer 2000 mag opleggen, is het element gastvrijheid van wezenlijk belang. Bij de voorbereidingen voor de verordening is daarom een klankbordgroep betrokken, bestaande uit taxi-ondernemers, Inspectie Leefomgeving & Transport en vertegenwoordigers van de hospitalitybranche. Naast adviezen over de regelgeving, heeft de klankbordgroep ook adviezen gegeven over de wijze van uitvoering.”

Het taxikeurmerk werd in januari 2016 van kracht. De gemeente ziet een verbetering in de uitstraling op taxistandplaatsen, en betrokken taxibedrijven zagen meer omzet binnenkomen tijdens carnaval en het Jeroen Bosch-jaar. Maar zij zijn niet alleen maar blij met het keurmerk, terwijl wat de gemeente betreft de kwaliteit nog niet op het gewenste niveau is gebracht. Dan gaat het vooral om professioneel gedrag onderling en richting klanten.

“De taxibranche is enerzijds positief, maar er is ook kritiek op het keurmerk. Men twijfelt aan het nut. Dan wordt er snel gekeken naar de handhaving, zonder naar het eigen gedrag te kijken”, stelt Luuk Ottens.

Niet alleen bekeuren

“Tijdens de presentatie geef ik kort de geschiedenis, dilemma’s en de keuzen van de gemeente ’s-Hertogenbosch weer. Daarnaast ga ik vooral in op wat de taxibranche, de gemeente en andere partijen van elkaar en zichzelf mogen verwachten. Ik wil dan ook geen praatje voor de bühne houden, maar met de deelnemers aan de workshop in gesprek gaan over de balans tussen samenwerking en handhaving. Mijn belangrijkste vraag luidt: kwaliteit dwing je niet alleen af door bekeuringen, maar hoe dan wel?”

En wie de presentatie bijwoont, kan daar ook van leren, denkt Ottens. “Qua ontstaansgeschiedenis van het taxikeurmerk is ’s-Hertogenbosch niet uniek. Wel staat bij ons gastvrijheid centraal. Ik zou daarom vooral naar de workshop komen om te proberen samen nieuwe ideeën op te doen om de kwaliteit en het imago van de taxibranche te verbeteren.”

Luuk Ottens verzorgt zijn workshop over de taxi-verordening in Den Bosch op donderdag 13 oktober 2016 in Expo Houten. Meld je hier aan om deze en andere workshops tijdens Taxi Expo 2016 bij te wonen.

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.