Taxiverzekering nog altijd lastige kwestie voor veel bedrijven

Het aanbod in taxiverzekeringen is de laatste jaren behoorlijk gekrompen. En de overgebleven verzekeringen zijn vooral een stuk duurder geworden. Dan kan het des te meer de moeite lonen om de bestaande aanbieders met elkaar te vergelijken.

Met name de laatste drie jaar is de situatie met taxiverzekeringen steeds penibeler geworden. Op zich is dat goed te verklaren. Aan verzekeraars worden namelijk bepaalde eisen gesteld op het gebied van liquiditeit. Ze mogen dus niet zomaar iedereen verzekeren zonder zich te bekommeren om hun eigen boekhouding. Verzekeraars kunnen dus wel een aantal minder of helemaal niet rendabele sectoren van dienst zijn, mits daar genoeg andere verzekeringsproducten tegenover staan die wel voldoende inkomsten opbrengen.

Aan de taxisector is het al jarenlang lastig verdienen als het om verzekeringen gaat. En dat heeft weer te maken met het toegenomen aantal schades dat wordt gereden en geclaimd. Het totale bedrag dat wordt uitgekeerd is idealiter kleiner dan het bedrag dat aan premies wordt geïnd. Maar in de taxisector is dat al een tijdje niet meer het geval. In de periode van 2015 tot en met 2018 steeg het aantal schades in de taxibranche, bleek uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En het Verbond van Verzekeraars liet de taxisector weten dat schadepreventie de sleutel is tot een verbetering in het aanbod van taxiverzekeringen.

Protesten en Kamervragen

Met name in 2019 was er op landelijk politiek niveau veel te doen over de taxiverzekeringen en de problemen daarmee. Zo wist TaxiPro te achterhalen dat er begin 2019 meer dan 1.150 taxi’s onverzekerd waren in Nederland, terwijl rond diezelfde tijd honderden taxichauffeurs protesteerden op het Malieveld, onder meer tegen de in hun ogen veel te dure verzekeringen. De SP stelde Kamervragen over het onderwerp en PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk pleitte voor veranderingen van de taxiregels om het speelveld gelijker te maken, ook op het vlak van taxiverzekeringen.
Maar de bal ligt bij de taxisector zelf, zo vond en de landelijke politiek. Minister Wopke Hoekstra van Financiën kwam weliswaar terug op zijn eerdere conclusie dat er nog genoeg aanbod was in taxiverzekeringen, maar hij gaf ook aan dat er vanuit de politiek geen kant en klare oplossing was voor de steeds duurdere verzekeringen. Eerder in het jaar had staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur al laten weten dat de sector niet op hulp van de regering hoefde te rekenen. De verzekeraars legden zoals gezegd ook de bal bij de taxibedrijven, die simpelweg minder schades moeten rijden. Daar speelde brancheorganisatie KNV ook op in met voorlichting over schadepreventie.

Gevolgen zijn divers

Het aanbod in taxiverzekeringen werd de laatste jaren niet alleen minder, de premies gingen ook fors omhoog en de voorwaarden aan de verzekerden werden flink aangescherpt. TaxiPro deed meerdere keren onderzoek onder de eigen lezers en daarin werden deze ontwikkelingen bevestigd. De gevolgen daarvan waren divers. Zo gaven vooral de nodige zelfstandig ondernemers aan wellicht te stoppen als gevolg van de problemen met taxiverzekeringen, maar of en in welke mate dat ook echt is gebeurd, dat is niet goed te achterhalen. Eind 2019 bleek de verzekering voor veel ondernemers nog steeds een pijnpunt. De komende tijd zal meer duidelijk worden over de situatie in 2021.

Momenteel is het aanbod dus beperkt. De kans is groot dat je als taxibedrijf uitkomt bij De Vereende, geeft ook vergelijkingssite autoverzekering.nl aan. De Vereende is het vangnet dat de verzekeraars zelf in het leven hebben geroepen om te voorkomen dat bepaalde groepen onverzekerd zijn. Toch zijn er ook nog andere verzekeraars actief. Autoverzekering.nl bespreekt deze graag met het taxibedrijf in kwestie.

The post Taxiverzekering nog altijd lastige kwestie voor veel bedrijven first appeared on TaxiPro.