Nieuw adres per 1 februari 2019

Vakbonden eisen 3 procent meer loon voor taxibranche

Vakbonden eisen 3 procent meer loon voor taxibranche

Nu de nieuwe cao Taxivervoer er voorlopig niet komt en de bestaande versie is verlengd, is voor de vakbonden het moment gekomen om zich hard te maken voor een loonsverhoging van 3 procent. Daarvoor willen zij de komende tijd verschillende acties gaan vormgeven. Over de inhoud daarvan worden eerst de leden geraadpleegd. 

Het rommelt al een tijdje inzake de nieuwe cao voor de taxisector. Aanvankelijk kwamen de partijen tot overeenstemming. Er werden onder meer afspraken gemaakt over het op de schop nemen van de OPOV-regeling en een hervorming van het loongebouw. Ook werd er een betere controle van de cao bedacht. De feestdagentoeslag zou komen te vervallen en van een loonsverhoging was eigenlijk geen sprake.

Het liep echter spaak bij het opstellen van de definitieve cao-teksten. Werkgevers en werknemers kregen een meningsverschil over wat er precies is afgesproken over het dienstenvenster. Deze regeling is onder meer bedoeld om duidelijk te maken wanneer een werknemer voor dienst beschikbaar moet zijn. Het verschil van mening betreft de mate waarin een dienst mag worden onderbroken.

Onderhandelen

Eigenlijk zou er op 7 september verder worden gepraat, waarbij eigenlijk al duidelijk was dat de partijen er op voornoemd punt niet met elkaar zouden uitkomen. Het overleg zou dus wat FNV betreft niet meer daarover gaan, maar over de voorwaarden waaronder de verlenging van de huidige cao zou kunnen plaatsvinden. FNV Taxi geeft echter aan dat KNV dit overleg afzegde, waarbij het overleg is opgeschort en de cao ongewijzigd is verlengd.

In dat ‘ongewijzigde’ zit hem wat de vakbonden FNV en CNV betreft het probleem. “We willen best door met de cao maar niet zonder loonsverhoging. KNV moet met ons gaan onderhandelen.” Volgens de bonden hebben de taxi-werknemers sinds 1 januari 2014 er slechts 2 procent loon bijgekregen, minder dan in andere sectoren. “In de crisistijd misschien te begrijpen maar in de huidige tijd allerminst.”

Impuls arbeidsmarkt

De bonden eisen daarom dat er 3 procent loon bijkomt voor de mensen die vallen onder de cao taxivervoer. Ze willen dat voor de looptijd van dit jaar; enerzijds ter compensatie van wat in voorgaande jaren uitbleef, anderzijds om de arbeidsmarkt in de sector een impuls te geven. Taxichauffeurs die dit doel steunen kunnen een petitie ondertekenen. De komende tijd gaan de bonden verschillende acties vormgeven om de loonsverhoging te helpen realiseren.

KNV Taxi wil het voorlopig bij een korte reactie houden. De brancheorganisatie heeft kennis genomen van wat FNV Taxi wil en zegt, maar wil daar nu niet publiekelijk op reageren. “Het onderwerp cao is allereerst onderwerp van gesprek binnen de vereniging en eventuele communicatie erover met onze cao-partners doen we maar rechtstreeks.”

Op 12 oktober, tijdens Taxi Expo 2017, zal Sociaal Fonds Taxi uitleg geven en vragen beantwoorden over de cao Taxivervoer. Meld je nu aan voor deelname aan Taxi Expo 2017 en kies meteen de workshops die jij wilt bijwonen.

Lees ook:

Bron: TaxiPro