Nieuw adres per 1 februari 2019

‘Vervoerders stuurden aan op totale mislukking Valleihopper’

‘Vervoerders stuurden aan op totale mislukking Valleihopper’

Regievoerder Transvision haalt inzake de problemen met de Valleihopper keihard uit naar vervoerder Noot en opdrachtgever Foodvalley. Noot zou doelbewust hebben aangestuurd op het laten ontsporen van het regiemodel dat voor de Valleihopper wordt gehanteerd. Vanwege de problemen met het vervoer is die regie tijdelijk in handen van Noot gelegd, maar volgens Transvision is het onterecht dat zij van alle problemen de schuld krijgen. 

Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel namen eind augustus al enkele dagen na de start de regie op het leerlingenvervoer binnen de Valleihopper terug van Transvision, om het vervolgens over te dragen aan Noot, één van de vervoerders. In de dagen daarvoor was er veel misgelopen met het vervoer. Stiptheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit waren in die eerste dagen ver te zoeken en de gemeenten grepen snel in. Vervoerders en regiecentrale moesten eerst hun onderlinge zaakjes op orde brengen voordat Transvision de regie weer op zich kon nemen.

Totale mislukking

Vervolgens kwam in de publiciteit de schuld vooral bij Transvision te liggen. Dat vindt het bedrijf uit Capelle aan den IJssel echter volledig onterecht. Transvision spaart de roede niet: “Nu de stofwolken zijn neergedaald blijkt uit verzamelde gegevens dat vervoerders willens en wetens hebben aangestuurd op een totale mislukking. Opdrachtgever Regio Foodvalley verzuimde daarbij haar verantwoordelijkheid te nemen. Wat in werkelijkheid speelde was een treurige belangenstrijd over de rug van kwetsbare kinderen.”

Een directeur van Noot/Gomes zou zich volgens Transvision tijdens een bijeenkomst in aanwezigheid van opdrachtgever Foodvalley openlijk hebben uitgelaten over het laten mislukken van het regiemodel voor Valleihopper. “Vanuit Noot, die in zijn hoedanigheid van Gomes met de invoering van het regiemodel 80 procent van zijn omzet verloor, zijn er diverse acties ondernomen om het nieuw aanbestede leerlingenvervoer te laten mislukken”, zo claimt Transvision.

Software

“Men liet chauffeurs niet vertrekken naar de nieuwe collega-vervoerders, weigerde systematisch mee te werken aan de door Transvision georganiseerde systeemtest, zette defecte datacommunicatie-apparatuur in en gaf personeel doelbewust afwijkende instructies.” Ook zou er door Noot onrust zijn gezaaid over routes die vrijwel allemaal niet op orde zouden zijn, terwijl dat volgens de regievoerder slechts bij 8 van de 180 routes het geval zou zijn geweest.

De beschuldiging dat alle problemen aan de software van Transvision zouden liggen, wordt resoluut van de hand gewezen. Het bedrijf verwijt de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid te hebben ontlopen door niet in te spelen op de gespannen verhoudingen tussen vervoerders en regiecentrale die wel bekend waren omdat de regievoerder al aan de bel had getrokken. Ook zou Transvision buiten het operationeel overleg met vervoerders en opdrachtgever worden gehouden. Al met al zou Foodvalley Transvision het werken onmogelijk maken, aldus die laatste.

Nu geen reactie

Noot is om een reactie gevraagd. De directie laat weten dat met Foodvalley de afspraak is gemaakt om niet naar buiten toe inhoudelijk op de zaken in te gaan. Dat zal op zijn vroegst gebeuren als duidelijk is waar de problemen precies door veroorzaakt zijn. Te zijner tijd zal Noot met een reactie komen.

Bron: TaxiPro