Vrijwilligers in wmo-taxi: broodroof of aanvulling?

De gemeente Hoogeveen zet vrijwilligers in op de wmo-taxi om kosten te besparen. Vakbond FNV Taxi noemt dat broodroof en brancheorganisatie KNV pleit voor meer ruimte in aanbestedingen. Maar volgens de stichting die de vrijwilligers levert, is de kritiek onterecht en wordt er vooral voor een aanvulling op het wmo-vervoer gezorgd.

Volgens Thom de Bont, bestuurder van Stichting Vrijwilligersvervoer, zit de situatie anders in elkaar dan vakbond FNV eerder schetste. Zo werd er gesteld dat het wmo-vervoer in de gemeente Hoogeveen niet langer in handen is van taxibedrijven, maar alleen door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Op deze manier draagt de gemeente volgens FNV-bestuurder Edwin Kuiper bij aan een onzekere toekomst voor professionele taxichauffeurs. Volgens hem gaat het hen te vaak om kostenbesparing en is banenbehoud van ondergeschikt belang. 

De Bont legt daarentegen uit dat er wel degelijk wmo-vervoer is dat wordt aanbesteed door de gemeente. Volgens hem komen mensen echter niet altijd in aanmerking voor de wmo-voorziening, omdat er een structurele vervoersbehoefte moet zijn. “Die is er vaak niet, waardoor deze mensen aangewezen zijn op hun naasten. Als zij niet in de gelegenheid zijn om ze te vervoeren, doen wij dat.” Volgens hem is het vrijwilligersvervoer daarom nodig in de gemeente. 

Meer kwaliteit en diensten

De Bont stelt ook dat het binnen het wmo-vervoer niet mogelijk is om bepaalde extra diensten te bieden. “Zo kunnen mensen bij de wmo-taxi alleen van deur tot deur worden vervoerd. Dit is niet handig bij een slechte mobiliteit. Daarom zorgen wij ervoor dat mensen van kamer tot kamer worden vervoerd.” 

Het vrijwilligersvervoer gaat volgens De Bont ook op andere gebieden verder dan het wmo-vervoer. “Mensen kunnen geholpen worden met het aandoen van hun jas en worden alleen of met een begeleider vervoerd. Wanneer passagiers naar een ziekenhuis- of doktersbezoek moeten worden gebracht, kunnen onze chauffeurs ook in de wachtkamer wachten of – als hier behoefte aan is – zelfs mee de spreekkamer in gaan.” Dit zijn diensten die volgens hem niet binnen het wmo-vervoer passen, omdat er dan niet meer op tijd gereden kan worden.

Wmo-vervoerders niet diskwalificeren

Hubert Andela van KNV Zorgvervoer en Taxi stelt dat zij tegen de inzet van vrijwilligers in het zorg- en taxivervoer zijn, maar zich niet verzetten tegen initiatieven binnen de wettelijke ruimte. Volgens hem is het hierbij wel belangrijk dat bedrijven die het wmo-vervoer rijden niet gediskwalificeerd worden omdat zij binnen de gestelde aanbestedingseisen niet de ruimte hebben om dezelfde diensten te bieden, aldus Andela.

Omdat de gemeente de vervoerseisen bepaalt zouden zij volgens Andela beter moet kijken naar de vervoersbehoeften. “Vroeger was het heel normaal dat mensen in het wmo-vervoer bij de kamer werden opgehaald”, meent hij. “Zo zou de gemeente ook bij de aanbesteding in het bestek kunnen zetten dat mensen alleen en van kamer tot kamer vervoerd mogen worden. Dit kost meer geld, maar dat is logisch bij vervoer uitgevoerd door professionals.” 

The post Vrijwilligers in wmo-taxi: broodroof of aanvulling? first appeared on TaxiPro.