VVD stelt Kamervragen over hoge tarieven Kiwa

VVD stelt Kamervragen over hoge tarieven Kiwa

Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om opheldering gevraagd over de hoge Kiwa-tarieven voor de taxisector. Zo betalen taxi-ondernemers maar liefst 1443 euro incl. btw voor een vergunning-aanvraag (kleine administratieve handeling) en kost het 918,39 euro om een vennoot te wijzigen. Chauffeurs betalen maar liefst 130,68 euro voor hun Chauffeurskaart (iets dat technisch overeenkomt met een OV-chipkaart van 7,50 euro).

Onderstaande vragen zijn ingediend door Kamerlid De Boer aan staatssecretaris Sharon Dijksma:

  1. Heeft u kennis genomen van artikel op de website van Taxipro van 17 december jl. over ‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’?
  2. Kunt u bevestigen dat er ondanks het vervallen van de vakbekwaamheidseis door middel van het afnemen van vijf ondernemersexamens per 1 januari 2016 het aanvragen van een ondernemersvergunning door een taxiondernemer bij Kiwa nog steeds bijna € 1500 bedraagt? Zo ja, waarom?
  3. Klopt het dat het afgeven van deze vergunning dan slechts het controleren van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een Verklaring Omtreng Gedrag (VOG) betreft? En klopt het dat de tarieven van Kiwa kostendekkend moeten zijn? Zo ja, kunt u uitleggen waarom het controleren van een uittreksel en een VOG bij Kiwa € 1500 kost?
  4. Betekent het schrappen van de vakbekwaamheidseis een lastenverlichting voor Kiwa? Zo ja, waarom wordt deze lastenverlichting dan niet doorberekend aan de aanvragende ondernemer? Heeft het ministerie hier geen afspraken over gemaakt met Kiwa? Zo nee, waarom niet? Is het ministerie voornemens dit alsnog te doen?
  5. In hoeverre komen dergelijke hoge tarieven (waaronder ook de kosten voor adreswijziging en een chauffeurskaart) overeen met uw wens en die van de VVD om meer ruimte te bieden aan en een lastenverlichting te bewerkstelligen voor deze sector?
  6. Kunt u bevestigen dat het aanvraagfomulier voor een ondernemersvergunning zoals dat nu beschikbaar is op de website van Kiwa nog niet in behandeling wordt genomen door Kiwa? Zo ja, waarom? En wanneer mogen ondernemers verwachten dat hun verzoek wel in behandeling wordt genomen, zeker gegeven het feit dat zij bijna € 1500 hiervoor moeten betalen?
  7. Hoe lang heeft Kiwa de tijd om te besluiten of er al dan niet een vergunning wordt afgegeven? Kunt u bij de beantwoording in gaan op het feit dat de aanvrager gedurende deze periode moet wachten eer hij/zij een begin kan maken om de reeds gemaakte kosten van € 1500 terug te gaan verdienen? Is hier geen sprake van maximale beslistermijnen en zijn er ook wachtrijen?

Lees ook:

Bron: TaxiPro

Hendriks Taxi Services viert dit jaar haar 10 jarig jubileum!

Opdrachtgevers, Klanten en Medewerkers bedankt.